组词典 组词

重的多音字组词

重的读音有 :【】、【】,多音字组词如下:

1. [ ]组词: 双重、重迭、重返、重逢、重复、重合、重建。

2. [ ]组词: 敬重、慎重、体重、重病、重罚、重伤、庄重。

【chóng】重的多音字组词和拼音

汉字
拼音chóng
解释 再、另。【组词】:重来、重游故地、重修旧好、 层层复迭的。【组词】:重门、 量词。计算相迭累积物的单位。。【组词】:九重天、千重山、万重水  更多关于重的解释 >>
组词
 • 多重
 • 双重
 • 重沓
 • 重庆
 • 重泉
 • 重洋
 • 重张
 • 九重
 • 重复
 • 重九
 • 重听
 • 万重
 • 重华
 • 重建
 • 重屋
 • 重奏
 • 重大
 • 重逢
 • 重茧
 • 重明
 • 重山
 • 重身
 • 重生
 • 重围
 • 重译
 • 重迭
 • 重返
 • 重光
 • 重划
 • 重趼
 • 重落
 • 重门
 • 重拍
 • 重音
 • 重印
 • 重唱
 • 重根
 • 重合
 • 重考
 • 重午
 • 重现
 • 重演
 • 重阴
 • 重播
 • 重出
 • 重耳
 • 重婚
 • 重阳
 • 重振
 • 重版
 • 重聚
 • 重申
 • 重孙
 • 重霄
 • 重新
 • 重修
 • 重重
 • 重组
 • 二重奏
 • 二重性
 • 二重唱
 • 重阳节
 • 重阳木
 • 九重葛
 • 九重霄
 • 两重亲
 • 重整人
 • 四重奏
 • 重瓣胃
 • 三重门
 • 三重埔
 • 重孙媳
 • 重环纹
 • 重孙女
 • 重阳日
 • 九重天
 • 重样儿
 • 百舍重趼
 • 百舍重茧
 • 大地重生
 • 豆重榆瞑
 • 多重人格
 • 高山重嶂
 • 古井重波
 • 迭矩重规
 • 日月重光
 • 双重人格
 • 断钗重合
 • 覆辙重蹈
 • 故技重施
 • 多重性格
 • 二重国籍
 • 昏镜重明
 • 骨肉重逢
 • 顾虑重重
 • 重操旧业
 • 重现江湖
 • 重新做人
 • 戴凭重席
 • 多重国籍
 • 老调重弹
 • 故伎重演
 • 两重人格
 • 列鼎重裀
 • 昏镜重磨
 • 久别重逢
 • 旧地重游
 • 卷土重来
 • 旧梦重温
 • 居不重席
 • 食不重肉
 • 市地重划
 • 手足重茧
 • 居不重茵
 • 卷甲重来
 • 重见天日
 • 重贴现率
 • 重修旧好
 • 重整旗鼓
 • 历史重演
 • 资产重估
 • 山重水复
 • 双重国籍
 • 破镜重圆
 • 双重身分
 • 远渡重洋
 • 重复课税
 • 重规迭矩
 • 重见复出
 • 重三迭四
 • 重拾旧欢
 • 重温旧梦
 • 重重落落
 • 浴火重生
 • 重规袭矩
 • 重门击柝
 • 重温旧业
 • 重熙累洽
 • 重裀迭褥
 • 农地重划
 • 深居九重
 • 破镜重合
 • 重蹈覆辙
 • 重规累矩
 • 重门深锁
 • 重置价格
 • 土地重划
 • 重九登高
 • 重生爷娘
 • 重裀列鼎
 • 重重迭迭
 • 重睹天日
 • 重振旗鼓
 • 重足而立
 • 公司重整
 • 旧调重弹
 • 杀出重围
 • 食不重味
 • 心事重重
 • 重光累洽
 • 重生父母
 • 重作冯妇
 • 坠欢重拾

【zhòng】重的多音字组词和拼音

汉字
拼音zhòng
解释 人或物的重量。【组词】:体重、物重、 重量大。与「轻」相对。【组词】:铁比棉花重。 、 数量多。【组词】:工作重、功课重、 程度深,有浓厚、剧烈、严峻等意思。【组词】:重味、重伤、重刑、 要紧的。【组词】:重镇、军事重地、 用力大的。【组词】:脚步重、7.尊崇。【组词】:尊重、敬重、8.认为重要。【组词】:重义轻利、重色轻友、安土重迁、9.态度不轻率。【组词】:庄重、慎重  更多关于重的解释 >>
组词
 • 宝重
 • 保重
 • 笨重
 • 比重
 • 并重
 • 病重
 • 不重
 • 侧重
 • 惨重
 • 超重
 • 持重
 • 粗重
 • 耳重
 • 吃重
 • 荷重
 • 传重
 • 浓重
 • 失重
 • 负重
 • 承重
 • 倚重
 • 郑重
 • 贵重
 • 重话
 • 重价
 • 重炮
 • 重瞳
 • 重闱
 • 重熙
 • 重孝
 • 重颖
 • 重罪
 • 辎重
 • 后重
 • 放重
 • 嗟重
 • 加重
 • 借重
 • 净重
 • 隆重
 • 过重
 • 看重
 • 深重
 • 慎重
 • 推重
 • 毛重
 • 朴重
 • 卖重
 • 面重
 • 举重
 • 口重
 • 凝重
 • 重酬
 • 重倒
 • 重活
 • 重量
 • 重马
 • 重视
 • 重帏
 • 重文
 • 重言
 • 重责
 • 綦重
 • 契重
 • 尊重
 • 申重
 • 体重
 • 偏重
 • 轻重
 • 皮重
 • 阴重
 • 珍重
 • 重办
 • 重比
 • 重戴
 • 重击
 • 重器
 • 重心
 • 重要
 • 重镇
 • 严重
 • 言重
 • 引重
 • 重壁
 • 重创
 • 重点
 • 重寄
 • 重金
 • 重礼
 • 重名
 • 重溟
 • 重氢
 • 重囚
 • 重伤
 • 重舌
 • 重谢
 • 重资
 • 庄重
 • 着重
 • 威重
 • 太重
 • 重宝
 • 重残
 • 重犯
 • 重疾
 • 重迁
 • 重托
 • 重型
 • 重整
 • 稳重
 • 重处
 • 重罚
 • 重闺
 • 重厚
 • 重溜
 • 重任
 • 重世
 • 重檐
 • 重油
 • 重杖
 • 注重
 • 自重
 • 载重
 • 重挫
 • 重担
 • 重典
 • 重读
 • 重关
 • 重黎
 • 重力
 • 重楼
 • 重水
 • 重轩
 • 重渊
 • 重阻
 • 繁重
 • 厚重
 • 矜重
 • 敬重
 • 器重
 • 雅重
 • 音重
 • 重兵
 • 重病
 • 重臣
 • 重惩
 • 重地
 • 重负
 • 重患
 • 重酒
 • 重利
 • 重卵
 • 重气
 • 重亲
 • 重三
 • 重砂
 • 重赏
 • 重台
 • 重嫌
 • 重用
 • 重枣
 • 比重计
 • 句重音
 • 重点户
 • 重力计
 • 重然诺
 • 放尊重
 • 次重音
 • 劳台重
 • 体重计
 • 载重量
 • 重罗面
 • 承重墙
 • 承重孙
 • 重要性
 • 挑重担
 • 异重流
 • 重唇音
 • 重工业
 • 重力水
 • 重量级
 • 重眉毛
 • 重晶石
 • 重力坝
 • 重力摆
 • 重侍下
 • 重头戏
 • 重元素
 • 重炮手
 • 重伤风
 • 重身子
 • 重武器
 • 劳尊重
 • 起重机
 • 重华宫
 • 重金属
 • 重伤罪
 • 重重的
 • 安土重迁
 • 币重言甘
 • 鼻塞声重
 • 避重就轻
 • 不知轻重
 • 不足轻重
 • 沉重少言
 • 繁刑重赋
 • 沉重寡言
 • 缓急轻重
 • 急征重敛
 • 道远任重
 • 德隆望重
 • 举足轻重
 • 嫡孙承重
 • 权衡轻重
 • 恩威并重
 • 恩重丘山
 • 繁刑重敛
 • 功高德重
 • 头重脚轻
 • 委重投艰
 • 未足轻重
 • 固定重音
 • 恩深义重
 • 衣不重采
 • 负重致远
 • 高爵重禄
 • 致远任重
 • 重利盘剥
 • 重文轻武
 • 重足侧目
 • 罪孽深重
 • 畸轻畸重
 • 高位重禄
 • 功高望重
 • 规重矩迭
 • 得权重任
 • 德尊望重
 • 斗重山齐
 • 恩重如山
 • 积重难返
 • 举重若轻
 • 里急后重
 • 礼轻意重
 • 力微任重
 • 面如重枣
 • 老成稳重
 • 轻重倒置
 • 情重如山
 • 如牛负重
 • 疏财重义
 • 没轻没重
 • 无足轻重
 • 义重如山
 • 重赴鹿鸣
 • 重厚少文
 • 重质原油
 • 难当重任
 • 罪恶深重
 • 逻辑重音
 • 忍辱负重
 • 任重道远
 • 名重太山
 • 轻身重义
 • 轻重失宜
 • 倾覆重器
 • 情深义重
 • 财多势重
 • 千钧重负
 • 慎重其事
 • 义气深重
 • 义重情深
 • 重义轻生
 • 罪逆深重
 • 轻生重义
 • 情深意重
 • 若释重负
 • 心腹重患
 • 语重心长
 • 知轻识重
 • 重机关枪
 • 重气轻生
 • 重义轻财
 • 重于泰山
 • 拈轻怕重
 • 品高德重
 • 任重致远
 • 肉重千斤
 • 死重泰山
 • 轻财重义
 • 轻事重报
 • 无足重轻
 • 衣不重帛
 • 榆瞑豆重
 • 义重恩深
 • 重色轻友
 • 头轻脚重
 • 头重身轻
 • 位尊势重
 • 枵腹重趼
 • 重要分子
 • 重责大任
 • 罪业深重
 • 郑重其事
 • 重大过失
 • 重力位能
 • 重男轻女
 • 重岩迭嶂
 • 重振雄风
 • 尊师重道
 • 德高望重
 • 德深望重
 • 负重涉远
 • 高官重禄
 • 老成持重
 • 轻财重士
 • 轻重缓急
 • 如释重负
 • 事关重大
 • 择福宜重
 • 泽深恩重
 • 重点采访

浏览历史